Chính sách đổi trả hàng

Nếu bạn đã nhận sản phẩm nhưng thay đổi quyết định và bạn muốn trả lại sản phẩm để được hoàn lại tiền, thì điều đó rất tiếc là không thể thực hiện được do tính chất kỹ thuật số của sản phẩm, không có bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào để chúng tôi thu hồi hoặc hủy kích hoạt sản phẩm khi nó đã được gửi cho bạn.

Khách hàng chỉ có thể gửi yêu cầu trả hàng hoàn tiền trong các trường hợp:

  • Khi đơn hàng chưa được xác nhận hoặc sản phẩm chưa được gửi đến bạn.
  • Nếu có vấn đề với sản phẩm (sản phẩm không hợp lệ, sản phẩm không thể hoạt động hoặc không thể kích hoạt).

Bạn có thể yêu cầu trả hàng trong vòng 3 ngày nếu bạn đủ điều kiện trả hàng. Nếu yêu cầu hoàn tiền được chấp thuận, chúng tôi sẽ hoàn trả tiền qua hình thức chúng tôi khả dụng.

Chúng tôi không chấp nhận hoàn tiền với các đơn hàng mà khách hàng lựa chọn sai sản phẩm, ví dụ chọn sai nền tảng, không phù hợp với yêu cầu hệ thống. Thông tin mô tả sản phẩm trên website chỉ cho mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn, khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, thông số sản phẩm cần mua trên trang chính thức của sản phẩm trước khi quyết định mua hàng trên website.

Nếu bạn gặp sự cố với sản phẩm đã mua, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ khách hàng qua số điện thoại: 0384 795 399 của chúng tôi để được hỗ trợ.

Khi nào bạn nhận được tiền hoàn lại?

Chúng tôi sẽ làm thủ tục hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ khi chấp nhận trả hàng hoàn tiền. Tiền sẽ được chuyển khoản cho bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc. Tuy nhiện tùy vào thủ tục từ phía ngân hàng, có thể phải mất thêm 1-2 ngày nữa bạn mới thấy số tiền hoàn lại trong tài khoản của mình.