Minecraft: Java & Bedrock Edition

700.000

Minecraft: Phiên bản Java chạy trên Windows, Mac và Linux; Minecraft: Phiên bản Bedrock chạy trên Windows. Nội dung Deluxe Collection chỉ chạy trên Minecraft: Bedrock Edition trên Windows.

    Những sản phẩm hay bất kỳ tài liệu xuất hiện trên trang web được phép sử dụng cho mục đích cá nhân. Nếu bạn muốn sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại, bạn nên mua trực tiếp từ nhà phát triển.
Mua sản phẩm này