Chip DMD, ứng dụng của chip DMD, chíp gương

Chip DMD là gì? Chíp DMD (digital micromirror device) hay còn gọi là chíp xử lý ánh sáng được phát minh năm 1987 bởi tiến sĩ Larry Hornbeck và Tiến