Cách sửa lỗi mất biểu tượng đường dẫn desktop trong win7

Mất biểu tượng desktop khi muốn tải files từ mạng về hoặc up files từ desktop lên mạng thì làm thế nào? Trong quá trình sử dụng máy tính, việc