Xem phim, giải trí, hội họp mọi nơi với màn chiếu 3 chân Dalite

Trình chiếu di động mọi lúc, mọi nơi Màn hình chiếu chân là giải pháp di động cho việc trình chiếu , với thiết kế 3 chân bằng thép, màn