[Bạn nên biết] Trước ngày 1/4/2014 khi mua tivi cần chú ý những gì

Theo quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 ( được sửa đổi bởi Quyết Định 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2012. Hiện nay nhà nước đang trong tiến trình số hóa truyền hình. Theo đó