Tuổi thọ của acquy xe đạp điện là bao lâu?

Hiện này số lượng xe đạp điện sử dụng acquy là rất lớn. Nguyên nhân là do các dòng xe sử dụng acquy có giá cả phù hợp, đáp ứng