Tuổi thọ của acquy xe đạp điện là bao lâu?

Tuổi thọ của acquy xe đạp điện là bao lâu? Hiện này số lượng xe đạp điện sử dụng acquy là rất lớn. Nguyên nhân là do các dòng xe